Угода користувача

Ця Угода є публічною офертою і визначає умови використання матеріалів та сервісів, розміщених на сайті в мережі Інтернет за адресою: start-way.com.ua, відвідувачами та користувачами даного інтернет-сайту (далі – Сайт).

1. Загальні умови
1.1. Сайт розповсюджується в мережі Інтернет і включає в себе сервіси, інформацію, матеріали і дані, надані редакцією сайту і третіми особами.
1.2. Користувачем є фізична особа, що використовує Сайт для публікації інформації в межах Сайту, для ознайомлення з інформацією, розміщеною на Сайті, та є однією зі сторін цієї Угоди. Доступ Користувача до Сайту (тобто публікація інформації на сторінках сайту або виконання рекомендацій, викладених на сторінках Сайту) означає, що Користувач приймає і зобов’язується дотримуватися всіх умов цієї Угоди.
1.3. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.
1.4. Для можливості використовувати такі сервіси Сайту:
– публікація матеріалів на Сайті;
– зміна змісту матеріалів Сайту, опублікованих раніше;
– видалення матеріалів Сайту.
Користувачеві необхідно виконати наступні дії:
– сконтактувати з Адміністрацією сайту через будь-який обраний канал комунікації, список яких постійно доступний на сторінці Сайту Контакти;
– розгорнуто описати зміст матеріалів, які Користувач хотів би розмістити або змінити в межах Сайту та/або надати Адміністрації готові матеріали для розміщення в межах Сайту.

2. Зобов’язання Користувача
2.1. Користувач погоджується не робити дій і не надавати матеріалів, які можуть розглядатися як ті, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, загальноприйняті норми моралі і моральності, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту.
2.2. При повному або частковому цитуванні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Сайт обов’язкове.
2.3. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання Користувачем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.
2.4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на зовнішніх сайтах або ресурсах , або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.
2.5. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на зовнішніх сайтах або ресурсах, або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

3. Фінанси
3.1. Більшість сервісів і функцій Сайту надаються Користувачам на безоплатній основі, що не виключає введення окремих платних функцій (сервісів) в майбутньому.
3.2. У разі придбання товарів (послуг), пропозиції про які розміщені на сторінках сайту, Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з умовами та порядком їх придбання. Всі відповідні сервіси та функції супроводжуються необхідними і достатніми роз’ясненнями. Якщо Користувач не ознайомився з правилами використання відповідних сервісів (функцій), то Користувачеві необхідно утриматися від використання таких сервісів (послуг). Посилання на відсутність і/або неясність пояснень не є підставою для звільнення Користувача від можливих ризиків.
3.3. При придбанні товарів і послуг у інших користувачів (та інших третіх осіб) Сайту Користувачеві необхідно враховувати, що він купує товар (послугу) не у Сайту, а у відповідного іншого Користувача (іншої третьої особи), якщо інше прямо не вказано на сторінці Сайту, яка відноситься до товару (послуги). Сайт не є одержувачем коштів, що перераховуються Користувачем продавцеві товару (послуги), і діє лише в якості інформаційного майданчика для ознайомлення Користувача з товарами (послугами), що належать Користувачам і іншим третім особам.
3.4. Будь-які реквізити, розміщені на сторінках сайту, для переказу грошових коштів або електронних титульних знаків, еквівалентних грошовим коштам, від відправника до одержувача за допомогою операторів платіжних систем через національні або міжнародні платіжні системи з метою зарахування коштів на рахунок отримувача або видачі йому їх в готівковій формі носять ознайомчий характер і не є реквізитами прийому платежів за товари (послуги).
3.5. Будь-який переказ Користувача (і інших третіх осіб) Сайту грошових коштів або електронних титульних знаків, еквівалентних грошовим коштам, від відправника до одержувача за допомогою операторів платіжних систем через національні або міжнародні платіжні системи з метою зарахування коштів на рахунок отримувача або видачі йому їх в готівковій формі є безоплатною передачею коштів або електронних титульних знаків, еквівалентних грошовим коштам.

4. Інші умови
4.1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов’язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
4.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.
4.3. Визнання органами державної влади будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності інших положень Угоди.
4.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на охоронювані відповідно до законодавства матеріали Сайту.
4.5. Ця Угода складена російською мовою. Угода, викладене на іншій мові, є додатковою версією цієї Угоди. У разі розбіжності російськомовної версії Угоди і додаткової версії на іншій мові, застосовуються положення російськомовної версії цієї Угоди.
4.6. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.
4.7. Зв’язок з Адміністрацією Сайту і/або надання матеріалів для публікації на Сайті підтверджує що Користувач ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх, а також ознайомлений з умовами Політики конфіденційності Сайту, що є невід’ємною частиною цієї Угоди і розміщеної на сторінці за адресою: http://start-way.com.ua/about-us/privacy-policy/.